Generalforsamling 2015

Torsdag den 5. marts kl. 19:00, Ellekrattet 8.
Indkaldelse i følge vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forgangne år
3. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab
......
8. evt